ร้องทุกข์

ภาษาอังกฤษ


v complain
คำอธิบาย: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: ร้องเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: air one´s grievance , make a complaint , petition
ตัวอย่างประโยค: ชาวนาชาวสวนต่างร้องทุกข์กันอยู่เนืองๆ เนื่องจากหนูทำลายทรัพย์สินและพืชพันธุ์ธัญญาหาร

คำที่มี "ร้องทุกข์" ในคำ


ผู้ร้องทุกข์ n complainer
คำอธิบาย: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: ผู้รับร้องทุกข์
ตัวอย่างประโยค: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์

คำร้องทุกข์ n petition
คำอธิบาย: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ
ตัวอย่างประโยค: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน

การร้องทุกข์ n petition to the Supreme Court
ความหมายเหมือนกับ: การฎีกา , การร้องขอ

การร้องทุกข์ n accusation

การร้องทุกข์ n complaintค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top