ร้องครวญ

ภาษาอังกฤษ


v groan
ความหมายเหมือนกับ: ร่ำไห้ , ครวญ
คำที่เกี่ยวข้อง: lament , moan , mourn , wail , bewail