ร้อง

ภาษาอังกฤษ


v cry
คำอธิบาย: อาการที่น้ำตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า
ความหมายเหมือนกับ: ร้องไห้ , เป่าปี่ , ไห้
คำที่เกี่ยวข้อง: weep , blubber , sob , snivel
คำตรงข้าม: หัวเราะ
ตัวอย่างประโยค: แม่ปลอบลูกให้หยุดร้อง
v sing
คำอธิบาย: เปล่งเสียงเป็นทำนองต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ร้องเพลง , ขับร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: chant , carol , croon , yodle
ตัวอย่างประโยค: ละครดึกดำบรรพ์นั้นต้องร้องเอง
v complain
ความหมายเหมือนกับ: ร้องเรียน , ร้องทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: make a complaint , petition , appeal
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนมาร้องกับนายอำเภอเรื่องการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน
v cry
คำอธิบาย: เปล่งเสียงดัง
คำที่เกี่ยวข้อง: bellow , bawl , cry out , squeal , squawk , screech , roar
ตัวอย่างประโยค: เสียงนกแสกเกิดจากเวลาตกใจแล้วร้องออกมาอย่างโหยหวน
v ask for
คำอธิบาย: ขอให้ช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: ขอร้อง , ร้องขอ
คำที่เกี่ยวข้อง: beg , request , appeal , plead
ตัวอย่างประโยค: ประธานาธิบดีคนแรกของตุรกีได้ร้องนาโต้ให้มีความยุติธรรมต่อประเทศของเขา
v cry out
ความหมายเหมือนกับ: กรีดร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: bawl , bellow , shriek
ตัวอย่างประโยค: เธอร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีด
v sing
คำอธิบาย: เปล่งเสียงดัง, ออกเสียงดัง
ความหมายเหมือนกับ: ร้องเพลง
ตัวอย่างประโยค: นักร้องที่ดีต้องร้องให้เต็มเสียงและร้องได้ทุกแบบ