ร้น

ภาษาอังกฤษ


adv hurriedly
ความหมายเหมือนกับ: เร่งรุด
คำที่เกี่ยวข้อง: hastily