ร่ำไป

ภาษาอังกฤษ


adv often
คำอธิบาย: พร่ำเพรื่อไป
ความหมายเหมือนกับ: บ่อย , เรื่อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: frequently , repeatedly , generally
ตัวอย่างประโยค: ตาของฉันคอยแต่จะปิดลงอยู่ร่ำไป
adv often
คำอธิบาย: พร่ำเพรื่อไป
ความหมายเหมือนกับ: บ่อย , เรื่อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: frequently , repeatedly , generally
ตัวอย่างประโยค: ตาของฉันคอยแต่จะปิดลงอยู่ร่ำไป
adv often
คำอธิบาย: พร่ำเพรื่อไป
ความหมายเหมือนกับ: บ่อย , เรื่อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: frequently , repeatedly , generally
ตัวอย่างประโยค: ตาของฉันคอยแต่จะปิดลงอยู่ร่ำไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top