ร่าเริง

ภาษาอังกฤษ


adv cheerfully
คำอธิบาย: ลักษณะที่เกี่ยวกับการดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: เบิกบาน
คำที่เกี่ยวข้อง: delightfully , happily , joyfully
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ กำลังเคลื่อนไหวกันอย่างร่าเริง
v be cheerful
คำอธิบาย: ดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: เบิกบาน
คำที่เกี่ยวข้อง: be happy , be delighted , be joyful , be delightful
ตัวอย่างประโยค: เธอร่าเริง ลุกขึ้นจากเตียงมาเตรียมชุดที่จะใส่ไปคืนนี้