ร่ายดั้น

ภาษาอังกฤษ


n a kind of poetry
ความหมายเหมือนกับ: โคลงดั้น