ร่างร้าน

ภาษาอังกฤษ


n scaffold
คำอธิบาย: โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ
ความหมายเหมือนกับ: นั่งร้าน
ตัวอย่างประโยค: แต่ก่อนมาเถาวัลย์ และปอมีความสำคัญในการก่อสร้างบ้านเรือน ผูกร่างร้าน และมัดสิ่งของ