ร่างทรง

ภาษาอังกฤษ


n medium
คำอธิบาย: คนสำหรับทรงเจ้า, คนที่เป็นร่างให้วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสิง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนทรง , คนทรงเจ้า
ตัวอย่างประโยค: ในขณะที่องค์เทพลงประทับทรงเพื่อสร้างบารมี ร่างทรงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย