ร่างกายและจิตใจ

ภาษาอังกฤษ


n body
ความหมายเหมือนกับ: ร่างกาย , ตัวตน
คำที่เกี่ยวข้อง: physique , body and mind , construction