ร่างกาย

ภาษาอังกฤษ


n body
คำอธิบาย: ตัวตน
ความหมายเหมือนกับ: เรือนร่าง
ตัวอย่างประโยค: สัตว์เลือดอุ่นมีอุณหภูมิในร่างกายคงที่ตลอดเวลา ไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะเปลี่ยนเป็นร้อน หรือหนาวเย็น