ร่าง

ภาษาอังกฤษ


n draft
ความหมายเหมือนกับ: โครง
ตัวอย่างประโยค: กองกำกับการตำรวจจราจรเสนอร่างระเบียบการจราจรฉบับใหม่ เรื่องการห้ามจอดรถตลอดวันในถนนทุกสายของกรุงเทพ
n figure
ความหมายเหมือนกับ: รูปร่าง , ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: physique , form , shape , build
ตัวอย่างประโยค: เพราะเขาเป็นคนร่างใหญ่กำยำ กำปั้นหนัก จึงเป็นที่เกรงขามของแก๊งสเตอร์ทั้งหลาย
n body
ความหมายเหมือนกับ: ร่างกาย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสิ้นเสียงปืน ร่างของเขาก็ทรุดฮวบลงกับพื้นทันที พร้อมกับชักกระตุกชั่วขณะ ก่อนจะแน่นิ่งไป
v draft
คำอธิบาย: ทำรูปโครงขึ้น เพื่อลอกคัด หรือแต่งภายหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: sketch out , outline , draw up , formulate
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เขาร่างเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมครู