ร่าง

ภาษาอังกฤษ


n draft
ความหมายเหมือนกับ: โครง
ตัวอย่างประโยค: กองกำกับการตำรวจจราจรเสนอร่างระเบียบการจราจรฉบับใหม่ เรื่องการห้ามจอดรถตลอดวันในถนนทุกสายของกรุงเทพ
n figure
ความหมายเหมือนกับ: รูปร่าง , ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: physique , form , shape , build
ตัวอย่างประโยค: เพราะเขาเป็นคนร่างใหญ่กำยำ กำปั้นหนัก จึงเป็นที่เกรงขามของแก๊งสเตอร์ทั้งหลาย
n body
ความหมายเหมือนกับ: ร่างกาย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสิ้นเสียงปืน ร่างของเขาก็ทรุดฮวบลงกับพื้นทันที พร้อมกับชักกระตุกชั่วขณะ ก่อนจะแน่นิ่งไป
v draft
คำอธิบาย: ทำรูปโครงขึ้น เพื่อลอกคัด หรือแต่งภายหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: sketch out , outline , draw up , formulate
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เขาร่างเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมครู

คำที่มี "ร่าง" ในคำ


ร่างสัญญา n draft contract
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย

ร่างทรง n medium
คำอธิบาย: คนสำหรับทรงเจ้า, คนที่เป็นร่างให้วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสิง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนทรง , คนทรงเจ้า
ตัวอย่างประโยค: ในขณะที่องค์เทพลงประทับทรงเพื่อสร้างบารมี ร่างทรงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย

ร่างกฎหมาย v bill

ร่างพระราชบัญญัติ n (proposed) bill
คำอธิบาย: ร่างกฎหมายที่เขียนขึ้นเสนอต่อสภาเพื่ออภิปราย
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมาธิการกันใหม่เป็นคราวๆ ไป

ร่างสนธิสัญญา n draft treaty
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: ร่างสนธิสัญญาฉบับนี้ถูกแก้ไขมาหลายครั้งหลายหนแล้ว

ร่างกาย n body
คำอธิบาย: ตัวตน
ความหมายเหมือนกับ: เรือนร่าง
ตัวอย่างประโยค: สัตว์เลือดอุ่นมีอุณหภูมิในร่างกายคงที่ตลอดเวลา ไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะเปลี่ยนเป็นร้อน หรือหนาวเย็น

ร่างแห n net
คำอธิบาย: ตาของแหสำหรับจับปลา
ตัวอย่างประโยค: มีปลาติดร่างแหแค่ 2-3 ตัว

ร่างร้าน n scaffold
คำอธิบาย: โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ
ความหมายเหมือนกับ: นั่งร้าน
ตัวอย่างประโยค: แต่ก่อนมาเถาวัลย์ และปอมีความสำคัญในการก่อสร้างบ้านเรือน ผูกร่างร้าน และมัดสิ่งของ

ร่างรัฐธรรมนูญ n draft of a constitution
คำอธิบาย: เค้าโครงของรัฐธรรมนูญ
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: พรรคสามัคคีธรรมดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านและต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเปิดเผย

ร่างกายและจิตใจ n body
ความหมายเหมือนกับ: ร่างกาย , ตัวตน

เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง v metamorphose
ตัวอย่างประโยค: ตัวหนอนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากตัวหนอนมาเป็นแมลงผีเสื้อโดยปีกน้อยๆ จะค่อยๆ งอกออกมา

การทำร้ายร่างกาย n battery
คำอธิบาย: การทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บทางร่างกายโดยเจตนา
ตัวอย่างประโยค: มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพบว่าการทำร้ายร่างกายเพิ่มสูงขึ้นพอๆ กับการล่วงเกินทางเพศ

เดินกร่าง v swagger
คำอธิบาย: อาการเดินที่แสดงท่าว่ายิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: เดินอวดเบ่ง
ตัวอย่างประโยค: วัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบดื่มสุราอาละวาด เดินกร่าง ใช้อำนาจที่มีฉ้อฉลผู้อื่น

ร่างพราย adj sparkling
คำอธิบาย: ลักษณะที่กระจาย เห็นไม่ชัด
ความหมายเหมือนกับ: พร่า , พร่าง , พราย
ตัวอย่างประโยค: ท้องฟ้าสีกำมะหยี่ถูกประดับไปด้วยดวงดาวพร่างพราย งดงามเกินกว่าที่จะถูกซ่อนไว้ภายใต้หลังคาใบไม้

รูปร่างหน้าตา n countenance
ตัวอย่างประโยค: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน

เอวบางร่างน้อย adj slender
คำอธิบาย: รูปร่างผอม
ความหมายเหมือนกับ: เอวบางร่างเล็ก
ตัวอย่างประโยค: บนเวทีมีแต่นางแบบที่มีหุ่นเอวบางร่างน้อยเดินสวนกันไปมา

ทำร้ายร่างกาย v attack
คำอธิบาย: ประทุษร้ายต่อร่างกาย
ตัวอย่างประโยค: เขากับพวกนับสิบคนรุมทำร้ายร่างกายคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ

บริหารร่างกาย v exercise
คำอธิบาย: บริหารร่างกายให้แข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: ออกกำลังกาย
ตัวอย่างประโยค: สาวๆ เต้นแอโรบิคเพื่อบริหารร่างกายและรักษาทรวดทรง

ฉบับร่าง n draft
คำอธิบาย: ฉบับที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าจัดการส่งฉบับร่างของแบบงานไปให้สถาปนิก พร้อมกับคำสั่งให้ดำเนินงานได้เลย

ฉบับร่าง adj draft
คำอธิบาย: ที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมมีมติให้จัดทำกฎหมายฉบับร่างขึ้นมาก่อน แล้วจึงแก้ไขตามสมควรภายหลัง

โครงร่าง n framework
หน่วยนับ: โครงร่าง
ความหมายเหมือนกับ: เค้าโครง , ขอบข่าย , แผนงาน
ตัวอย่างประโยค: เราจะต้องเขียนโครงร่างให้ชัดเจนก่อนที่จะเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป

ภาพร่าง n sketch
คำอธิบาย: รูปที่วาดเพียงเค้าโครงขึ้นเพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
หน่วยนับ: ภาพ
ตัวอย่างประโยค: แม้จะเป็นเพียงภาพร่าง แต่ก็พอจะรู้ได้ว่าคนในภาพเป็นใคร

เป็นรูปเป็นร่าง v become visible
คำอธิบาย: ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน
ความหมายเหมือนกับ: เป็นตัวเป็นตน , เป็นรูปธรรม
ตัวอย่างประโยค: ความฝันของเขาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ก็เพราะความวิริยะอุตสาหะของเขาเอง

เป็นรูปเป็นร่าง v crystallize
คำอธิบาย: เริ่มเห็นเค้าโครงเป็นรูปนั้นขึ้นมา
ความหมายเหมือนกับ: เป็นตัวเป็นตน , เป็นตัว , จับตัว
ตัวอย่างประโยค: แท่งแก้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อเขาใช้ไฟเป่า

แปลงร่าง v impersonate
คำอธิบาย: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: แปลงกาย , จำแลงกาย , แปลง , แปลงตัว
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าเขาจะแปลงร่างเป็นใครก็ตาม ฉันก็ยังจำเขาได้เสมอ

เรือนร่าง n body
ความหมายเหมือนกับ: ร่าง , ร่างกาย
ตัวอย่างประโยค: หล่อนแก่มากแล้ว ผมเริ่มหงอกขาว ทั่วเรือนร่างเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความชรา

ร่าง ์v recover
คำอธิบาย: ทุเลาอาการลง
ความหมายเหมือนกับ: คลาย , ถอย , ทุเลา , หาย

ติดร่างแห v get involve
คำอธิบาย: พลอยโดนไปด้วย (มักใช้ในทางไม่ดี)
ตัวอย่างประโยค: เขาอยู่ในสถานที่ๆ มีการค้ายาบ้า เขาจึงติดร่างแหโดนจับไปด้วย

ชำระร่างกาย v wash
ความหมายเหมือนกับ: ล้างตัว , ทำความสะอาดร่างกาย , ชำระล้างร่างกาย , อาบน้ำ
ตัวอย่างประโยค: ก่อนลงสระว่ายน้ำ ต้องชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อน

ร่าง n banyan tree
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกร่าง , ลุง , ฮ่างหลวง , ไทรทอง
ตัวอย่างประโยค: กร่างเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง บางแห่งเรียกว่าไทรทอง

ร่าง v swagger
ความหมายเหมือนกับ: วางโต
คำตรงข้าม: สงบเสงี่ยม , เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค: ทหารกร่างเที่ยวบีบรัฐบาลทั้งที่ไม่มีสิทธิและอำนาจ

ก่อร่างสร้างตัว v build up a fortune
คำอธิบาย: ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐาน
ความหมายเหมือนกับ: สร้างตัว
ตัวอย่างประโยค: หมู่บ้านนี้ดูอุดมสมบูรณ์เพราะคนที่นี่ร่วมมือร่วมแรงกันก่อร้างสร้างตัวจนเป็นปึกแผ่น

ต้นร่าง n manuscript
คำอธิบาย: ฉบับที่ร่างไว้เดิม
หน่วยนับ: ฉบับ,บท,เรื่อง,แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นฉบับ , ฉบับร่าง , ร่าง , แบบ , ภาพร่าง , แปลน
ตัวอย่างประโยค: เขาส่งต้นร่างของบทละครให้อาจารย์ตรวจ

ตรวจร่างกาย v have a check-up
ตัวอย่างประโยค: แพทย์ตรวจร่างกายผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียด

รูปร่าง n appearance
คำอธิบาย: ลักษณะร่างกายที่เห็นภายนอก
ความหมายเหมือนกับ: ทรวดทรง , สกนธ์ , สรีระ
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงพยายามเข้มงวดในการกินอาหารเพื่อไม่ให้รูปร่างอ้วนเผละ

สภาพร่างกาย n physical condition (of one´s body)
ตัวอย่างประโยค: คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น สภาพร่างกายย่อมเปลี่ยนแปลงไป

แยกร่าง v (self) divide
คำอธิบาย: แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่งหรือหลายร่างโดยเอกเทศ

สภาพร่างกาย n physical condition (of one´s body)
ตัวอย่างประโยค: คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น สภาพร่างกายย่อมเปลี่ยนแปลงไป

ร่างไข้ v recover
คำอธิบาย: ทุเลาจากอาการเป็นไข้
ตัวอย่างประโยค: ผมเพิ่งสร่างไข้เมื่อวานนี้เองเลยลุกมาทำงานไหว

เอวบางร่างเล็ก adj slender

ผิดรูปผิดร่าง v be deformed
ความหมายเหมือนกับ: ผิดแบบ

การบริหารร่างกาย n exercise
ความหมายเหมือนกับ: การออกกำลัง

สมรรถภาพทางร่างกาย n physical fitness

ทางร่างกาย adj physical

รูปร่างท่าทาง n feature
ความหมายเหมือนกับ: รูปพรรณสัณฐาน , ลักษณะที่คล้ายกัน , สัณฐาน

ทำความสะอาดร่างกาย v wash
ความหมายเหมือนกับ: ล้างตัว , ชำระล้างร่างกาย , อาบน้ำ

ชำระล้างร่างกาย v wash
ความหมายเหมือนกับ: ล้างตัว , ทำความสะอาดร่างกาย , อาบน้ำ

ต้นกร่าง n banyan tree
ความหมายเหมือนกับ: ลุง , ฮ่างหลวง , ไทรทอง

การบริการร่างกาย n exercise
ความหมายเหมือนกับ: การกายบริหาร , การออกกำลังกาย

การบริหารร่างกาย n exercise

แบบร่าง n original manuscript
ความหมายเหมือนกับ: ต้นร่าง , ต้นสำเนา , ฉบับร่าง

เสียรูปร่าง v be misshapen
ความหมายเหมือนกับ: ผิดลักษณะ , เสียรูปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top