ร่อนเร่พเนจร

ภาษาอังกฤษ


v wander
ความหมายเหมือนกับ: พเนจร , เร่ร่อน , เร่ร่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: be nomadic , have no permanent home
v wander
คำที่เกี่ยวข้อง: tramp , roam , rove , drift
v wander
ความหมายเหมือนกับ: ร่อนเร่
คำที่เกี่ยวข้อง: roam , rove , tramp