ร่องรอย

ภาษาอังกฤษ


n trail
คำที่เกี่ยวข้อง: trace , track , path , spoor
n trace
ความหมายเหมือนกับ: เบาะแส , ปม
คำที่เกี่ยวข้อง: sign , evidence , vestige
n clue
ความหมายเหมือนกับ: เค้าเงื่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: hint , trace