ร่อง

ภาษาอังกฤษ


n nook
คำอธิบาย: รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่างท้องร่องสำหรับเพาะปลูก
หน่วยนับ: ร่อง
ความหมายเหมือนกับ: ช่อง , รู
คำที่เกี่ยวข้อง: corner , niche , hole , cubbyhole , cavity , cave