ร่วมแม่

ภาษาอังกฤษ


adj of the same mother
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมท้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: to be born of the same mother , having the same mother
คำตรงข้าม: ต่างแม่ , คนละแม่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top