ร่วมอุทร

ภาษาอังกฤษ


adj of the same mother
คำอธิบาย: มีแม่เดียวกัน, ร่วมท้องเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมท้อง , ร่วมแม่
คำที่เกี่ยวข้อง: to be born of the same mother , having the same mother
คำตรงข้าม: ต่างแม่ , คนละแม่