ร่วมประเวณี

ภาษาอังกฤษ


v make love
ความหมายเหมือนกับ: เสพสังวาส , ร่วมรัก
ตัวอย่างประโยค: ชายที่ร่วมประเวณีกับหญิงที่เป็นภรรยาของผู้อื่นถือว่ามีความผิด