ร่วมท้อง

ภาษาอังกฤษ


adj of the same mother
คำอธิบาย: มีแม่เดียวกัน, ร่วมท้องเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมอุทร , ร่วมสายโลหิต
คำที่เกี่ยวข้อง: to be born of the same mother , having the same mother
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องร่วมท้อง 7 คน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top