ร่วมทุน

ภาษาอังกฤษ


v jointly own business
คำอธิบาย: ร่วมลงทุน
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมหุ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: share investment
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆ อีกสองคนเปิดร้านหนังสือ