ร่วมทาง

ภาษาอังกฤษ


v be accompanied by
คำอธิบาย: ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: go with , escort
ตัวอย่างประโยค: คนในกลุ่มต้องเสียเพื่อนไปทีละคนทีละคนเมื่อร่วมทางกันมา

คำที่มี "ร่วมทาง" ในคำ


เพื่อนร่วมทาง n fellow traveler
คำอธิบาย: ผู้ที่เดินทางร่วมกัน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ผมได้นัดหมายเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เพื่อชวนกันสำรวจและบันทึกภาพน้ำตกอันสวยงามค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top