ร่วมกัน

ภาษาอังกฤษ


adv accompany with
ความหมายเหมือนกับ: ด้วยกัน
คำตรงข้าม: แยกกัน
ตัวอย่างประโยค: ในฐานะที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เราก็ควรช่วยกันบำรุงรักษา