ร่วม

ภาษาอังกฤษ


v join in
คำอธิบาย: มีส่วนรวมอยู่ด้วยกัน, มีส่วนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, มีส่วนรวมในที่แห่งเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: participate , associate with , be affiliated with , partake , have a portion of
ตัวอย่างประโยค: กองทัพอากาศสหรัฐได้ทำโครงการร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ราว 20 แห่ง
adv almost
คำอธิบาย: ล่วงไปมากจวนถึงที่หมาย, ล่วงไปมากจวนครบรอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: nearly , just about
ตัวอย่างประโยค: ผมทำงานที่นี่มาร่วมเดือนแล้ว

คำที่มี "ร่วม" ในคำ


ร่วมงาน v work together
คำอธิบาย: ทำงานด้วยกัน
ตัวอย่างประโยค: ในขณะที่ย้ายไปอยู่หน่วยงานระดับเหนือ ผมก็ยังร่วมงานกับเขาอยู่ในกองทัพบก

ร่วมวง v join
คำอธิบาย: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมกลุ่ม
คำตรงข้าม: แยกวง
ตัวอย่างประโยค: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้

ร่วมงาน v attend a ceremony
คำอธิบาย: เข้าร่วมในพิธี
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนนายร้อยได้ร่วมงานพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมแรง v physically help
คำอธิบาย: ช่วยเหลือกันในทางกำลังร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมแรงร่วมใจ , ร่วมมือ , ร่วมแรงกาย
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่ายุคไหนชาวชนบทก็ยังคงร่วมแรงกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าว

ร่วมสมัย adj contemporary
คำอธิบาย: ระยะเวลาเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมยุค
ตัวอย่างประโยค: ผลงานของเขาเป็นงานแบบอย่างของศิลปะไทยร่วมสมัยได้อย่างเด่นชัด

ร่วมกัน adv accompany with
ความหมายเหมือนกับ: ด้วยกัน
คำตรงข้าม: แยกกัน
ตัวอย่างประโยค: ในฐานะที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เราก็ควรช่วยกันบำรุงรักษา

ร่วมสุข v share the happiness
คำอธิบาย: ได้รับความสุขด้วยกัน
คำตรงข้าม: ร่วมทุกข์
ตัวอย่างประโยค: ยามเหงา คนแก่มักจะระลึกถึงคนที่เคยร่วมสุขกันมาในวัยเยาว์

ร่วมทาง v be accompanied by
คำอธิบาย: ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
ตัวอย่างประโยค: คนในกลุ่มต้องเสียเพื่อนไปทีละคนทีละคนเมื่อร่วมทางกันมา

ร่วมทุน v jointly own business
คำอธิบาย: ร่วมลงทุน
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมหุ้น
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆ อีกสองคนเปิดร้านหนังสือ

ร่วมหุ้น v enter into partnership with
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมทุน , เข้าหุ้น
ตัวอย่างประโยค: ท่านร่วมหุ้นกับพรรคพวก ซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไร

ร่วมโต๊ะ v eat with
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนพ้องที่นั่งร่วมโต๊ะในวันนั้นล้วนต่างก็เป็นทนายความ

ร่วมแรงร่วมใจ v be united in action and spirit
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมใจกัน , ช่วยกัน
ตัวอย่างประโยค: คนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้องกันและกัน

ร่วมหัว v conspire
คำอธิบาย: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
ความหมายเหมือนกับ: รวมหัว
ตัวอย่างประโยค: หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เรียกลูกสมุนข้างกาย ร่วมหัววางแผนสังหารกัปตันผู้ทรงคุณค่าของวงการหนังสือพิมพ์

ร่วมใจ v come together
คำอธิบาย: นึกคิดอย่างเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมใจ
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนร่วมใจถวายพระพร

ร่วมมือ v cooperate
คำอธิบาย: พร้อมใจช่วยกัน
คำตรงข้าม: ขัดขวาง
ตัวอย่างประโยค: ภาวะดังกล่าวทำให้ร่วมมือกันได้ยาก

ร่วมประเวณี v make love
ความหมายเหมือนกับ: เสพสังวาส , ร่วมรัก
ตัวอย่างประโยค: ชายที่ร่วมประเวณีกับหญิงที่เป็นภรรยาของผู้อื่นถือว่ามีความผิด

ร่วมท้อง adj of the same mother
คำอธิบาย: มีแม่เดียวกัน, ร่วมท้องเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมอุทร , ร่วมสายโลหิต
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องร่วมท้อง 7 คน

ร่วมชีวิต v live together
ตัวอย่างประโยค: พ่อได้แม่มาร่วมชีวิตด้วย ก็เพราะแม่หลงใหล ´งาน´ ของพ่อ

ร่วมเพศ v make love
คำอธิบาย: เสพสังวาส
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมประเวณี , เสพสังวาส , ร่วมรัก
ตัวอย่างประโยค: ชายที่ร่วมเพศกับหญิงที่เป็นโรคก็มีโอกาสจะติดโรคได้ไม่ยาก

ร่วมรัก v make love
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมประเวณี , ร่วมรัก , เสพสังวาส

ร่วมเพศ adj of same sex
คำอธิบาย: เพศเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: ประมาณ 3 ใน 4 ของคนที่เป็นโรคเอดส์ในอเมริกาและยุโรปจะเป็นผู้ชายรักร่วมเพศหรือเกย์

ร่วมอุทร adj of the same mother
คำอธิบาย: มีแม่เดียวกัน, ร่วมท้องเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมท้อง , ร่วมแม่
คำตรงข้าม: ต่างแม่ , คนละแม่

ร่วมหัวงาน v almost finish
คำอธิบาย: เกือบเสร็จแล้ว

ร่วมสายโลหิต adj of same blood relationship
ตัวอย่างประโยค: การปฏิบัติต่อกันของสมาชิกที่เป็นไปแบบญาติพี่น้องผู้ร่วมสายโลหิตเดียวกัน ทำให้เราสามารถรวมกลุ่มกันได้

ร่วมกับ v cooperate
คำอธิบาย: มีส่วนทำด้วยกันหรือร่วมมือกัน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ร่วมกับเอเชี่ยนการประมูล จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น

ร่วมมือร่วมใจ v help
คำอธิบาย: มีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมแรงร่วมใจ
ตัวอย่างประโยค: หากสมาชิกในครอบครัวร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปในที่สุด

ร่วมทุกข์ v share the troubles (of)
คำอธิบาย: ได้รับความทุกข์ด้วยกัน
คำตรงข้าม: ร่วมสุข
ตัวอย่างประโยค: ยามที่เราไม่พอใจกัน ขอให้นึกถึงช่วงเวลาที่เราร่วมทุกข์กันว่าเราเหนื่อยยากเพียงใด กว่าจะผ่านพ้นมาได้

ร่วมกลุ่ม v join
คำตรงข้าม: แยกวง

ร่วมแรงกาย v physically help
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมแรงร่วมใจ , ร่วมมือ

ร่วมยุค adj contemporary

ร่วมทุกข์ร่วมสุข adv shoulder to shoulder
ความหมายเหมือนกับ: เคียงข้าง , ร่วมเป็นร่วมตาย

ร่วมเป็นร่วมตาย adv shoulder to shoulder
ความหมายเหมือนกับ: เคียงข้าง , ร่วมทุกข์ร่วมสุข

ร่วมแม่ adj of the same mother
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมท้อง
คำตรงข้าม: ต่างแม่ , คนละแม่

ร่วมด้วย v join in
ความหมายเหมือนกับ: พลอยเข้าด้วย

ร่วมมือกัน v join hands
ความหมายเหมือนกับ: ประสาน

ร่วมชุมนุม v congregate
ความหมายเหมือนกับ: รวมกัน , ชุมนุมกัน , รวม , จับกลุ่ม , ออกัน , รวมกลุ่ม , ประชุม

ผู้ร่วมประชุม n attendee at a meeting
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เข้าร่วมประชุม
ตัวอย่างประโยค: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

ผู้ร่วมมือ n cooperator
คำอธิบาย: ผู้ที่พร้อมใจช่วยกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หน่วยนับ: คน

ผู้ร่วมรายการ n participant in a show
คำอธิบาย: ผู้ที่ทางรายการเชิญมาเพื่อทำกิจกรรมที่รายการจัดขึ้น
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: ผู้ดำเนินรายการ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ร่วมรายการแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการแสดงทั้งสิ้น

มีส่วนร่วม v participate in
คำอธิบาย: มีส่วนในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำควรสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและตัดสินปัญหา

ตลาดร่วม n common market
คำอธิบาย: การรวมตัวของชาติต่างๆ ที่มีสัญญาที่จะใช้ตลาดสินค้าร่วมกัน กล่าวคือการไหลเวียนของสินค้า รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจก็จะไปในทางเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: กลุ่มตลาดร่วม
ตัวอย่างประโยค: ตลาดร่วมพยายามประสานนโยบายต่างๆ เข้าด้วยกัน

ให้ความร่วมมือ v go along
คำอธิบาย: เต็มใจที่จะช่วยเหลือหรือเข้าร่วมด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมมือ
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนให้ความร่วมมือกับตำรวจในทุกด้านเพื่อจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้

ศิลปร่วมสมัย n contemporary art

จิตรกรรมร่วมสมัย n contemporary mural
คำอธิบาย: ภาพจิตรกรรมที่แสดงลักษณะของสมัยปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค: คณะศิลปกรรมจัดแสดงภาพจิตรกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเกือบทั้งหมด

แนวร่วม n ally
คำอธิบาย: ประชาชนที่มีแนวความคิดคล้อยตาม และให้การสนับสนุนแก่พวกที่มีความคิดเห็นในแนวเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: พวก , ภาคี , พันธมิตร , ผู้สนับสนุน , ผู้ร่วมความคิด
คำตรงข้าม: ศัตรู
ตัวอย่างประโยค: อียิปต์ได้ชื่อว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นต่อแนวร่วมต่อต้านประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน

พรรคร่วมรัฐบาล n coalition government parties
คำอธิบาย: พรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล หรือพรรคการเมืองที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นรัฐบาล เพื่อที่จะทำให้เสียงของฝ่ายรัฐบาลกลายเป็นเสียงข้างมาก พอที่จะทำให้การดำเนินงานในรัฐสภา มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คำตรงข้าม: พรรคฝ่ายค้าน
ตัวอย่างประโยค: พรรคกิจสังคมไม่ขอร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน n Hand-In-Hand Foundation
คำอธิบาย: องค์กรที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนในการปลูกฝังให้ประชาชนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาร่วมแก้ไข บรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ความหมายเหมือนกับ: มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
ตัวอย่างประโยค: มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันได้ก่อตั้งขึ้น โดยปณิธานของ ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เพื่อนร่วมโลก n one´s world mate
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนร่วมโลกของเรากำลังเดือดร้อนจากสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ

อยู่ร่วม v coexist
คำอธิบาย: อยู่ด้วยกัน
ตัวอย่างประโยค: ญี่ปุ่นมีผลการวิจัยมากมายในเรื่องของหุ่นยนต์ที่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์

รถร่วม n affiliated bus
คำอธิบาย: รถโดยสารประจำทางของเอกชนที่เข้าร่วมวิ่งกับของทางการ
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถร่วมบริการ
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้รถประจำทางที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพฯ มีจำนวนรถร่วมมากกว่ารถของขสมก.

ผู้สมรู้ร่วมคิด n accessory
คำอธิบาย: ผู้ที่รู้เห็นเป็นใจกัน
ตัวอย่างประโยค: การโจรกรรมครั้งนี้มีผู้สมรู้ร่วมคิดกันประมาณ 20 คน

เพื่อนร่วมชั้น n classmate
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อนร่วมห้อง
ตัวอย่างประโยค: ตรงลานโล่ง เลยสนามเด็กเล่นไปหน่อย เคยเป็นเวทีชกต่อยกับเพื่อนร่วมชั้นมาแล้ว

เพื่อนร่วมโรงเรียน n schoolmate
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อนร่วมสถาบัน
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าสืบเสาะดูได้ความว่า เพื่อนร่วมโรงเรียนประมาณ 7-8 คน ประจำอยู่กองพันนี้

เพื่อนร่วมห้อง n room-mate
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อนร่วมชั้น
ตัวอย่างประโยค: บริเวณนี้เคยหนีแม่มาหาลูกพุทราป่ากับเพื่อนร่วมห้องเป็นประจำ

ผู้ร่วมแข่งขัน n competitor
คำอธิบาย: บุคคลที่เข้าร่วมชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, บุคคลที่ต้องการเข้าสู้เอาชนะกัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เข้าแข่งขัน , ผู้แข่งขัน
ตัวอย่างประโยค: ปีนี้มีผู้ร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

ผู้ร่วมหุ้น n partner
คำอธิบาย: บุคคลซึ่งนําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน สิ่งที่นํามาลงหุ้นด้วยนั้นจะเป็นเงินหรือทรัพย์สินสิ่งอื่นหรือลงแรงงานก็ ได้
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หุ้นส่วน , ผู้เป็นหุ้นส่วน
ตัวอย่างประโยค: เราจะมีการปันผลกำไรให้ผู้ร่วมหุ้นทุกคนแน่นอน

เพื่อนร่วมงาน n colleague
คำอธิบาย: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: สหายร่วมงาน , เพื่อนผู้ร่วมงาน
ตัวอย่างประโยค: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ

ข้อมูลร่วม n common data
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้ใช้ที่มีความต้องการจะมีข้อมูลร่วมเพิ่มขึ้น

เข้าร่วม v join
คำอธิบาย: มีส่วนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ร่วม
คำตรงข้าม: แยกตัว
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัย

คูณร่วมน้อย n least common multiple
คำอธิบาย: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น 70 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 14 และ 35, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนกำลังเรียนเรื่องคูณร่วมน้อย

ผู้มีส่วนร่วม n participant
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง, ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หุ้นส่วน
ตัวอย่างประโยค: คุณปู่ของเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้

ผู้ร่วมงาน n colleague
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำงานในที่แห่งเดียวกัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อนร่วมงาน
ตัวอย่างประโยค: การได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน

ผู้ร่วมอภิปราย n panelist
คำอธิบาย: ผู้เข้าร่วมพูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ตัวอย่างประโยค: การอภิปรายเกี่ยวกับการปฎิรูปการศึกษามีผู้ร่วมอภิปราย 4 ท่าน

พฤติกรรมร่วม n collective behaviour

พี่น้องร่วมชาติ n fellow citizen
คำอธิบาย: ประชาชนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน เป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ประชาชน
ตัวอย่างประโยค: การเคลื่อนไหวของปัญญาชนครั้งนี้ไม่ได้รับความสนใจจากพี่น้องร่วมชาติ และสื่อมวลชนเลย

เพื่อนร่วมชาติ n compatriot
คำอธิบาย: เพื่อนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันและมีเชื้อชาติเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าอยากให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนสามัคคีกันไว้ให้มาก

ศิลปะร่วมสมัย n contemporary art
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันงานประติมากรรมของไทยได้เข้าสู่ยุคของศิลปะร่วมสมัยแล้ว

สมรู้ร่วมคิด v conspire
คำอธิบาย: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)
ความหมายเหมือนกับ: สมคบคิด , สมรู้ร่วมคิด , รวมหัว , ร่วมกัน , ร่วมมือ
ตัวอย่างประโยค: ลูกในไส้สมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นทำลายครอบครัวตนเอง

ตัวคูณร่วมน้อย n Least Common Multiple
คำอธิบาย: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ค.ร.น.
ตัวอย่างประโยค: ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง

ตัวหารร่วมมาก n highest common factor, H.C.F.
คำอธิบาย: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ห.ร.ม.
ตัวอย่างประโยค: ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง

ตัวหารร่วมมาก n highest common factor, H.C.F.
คำอธิบาย: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ห.ร.ม.
ตัวอย่างประโยค: ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง

ตัวคูณร่วมน้อย n Least Common Multiple
คำอธิบาย: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ค.ร.น.
ตัวอย่างประโยค: ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง

แถลงการณ์ร่วม n joint communique
คำอธิบาย: คำแถลงการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายที่ได้ลงนามร่วมกัน เพื่อแถลงให้ประชาชนทั่วไปทราบ
ตัวอย่างประโยค: นี่เป็นแถลงการณ์ร่วมของคณะผู้ก่อการ

รักร่วมเพศ n homosexuality
ตัวอย่างประโยค: ความเหงา และความว้าเหว่จัดเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีประสบการณ์รักร่วมเพศ และพึงใจต่อการเป็นเกย์

ฐานข้อมูลร่วม n integral database
ตัวอย่างประโยค: โปรแกรม MapInfo มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมอยู่ด้วยมีชื่อว่า Mbase

การร่วมทุน n co-investment
ตัวอย่างประโยค: การร่วมทุนของ 2 บริษัททำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น

การร่วมแรง n cooperation
ความหมายเหมือนกับ: การร่วมใจ , การร่วมมือ , การร่วมแรงร่วมใจ , การช่วยเหลือ
ตัวอย่างประโยค: การร่วมแรงของชาวบ้านทำให้ถนนในหมู่บ้านเสร็จเร็วกว่ากำหนด

ความร่วมมือ n cooperation
ความหมายเหมือนกับ: การช่วยกัน , ความร่วมแรงร่วมใจ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือกับกองทัพก็จะทำให้บ้านเมืองสงบสุข

เพื่อนร่วมทาง n fellow traveler
คำอธิบาย: ผู้ที่เดินทางร่วมกัน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ผมได้นัดหมายเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เพื่อชวนกันสำรวจและบันทึกภาพน้ำตกอันสวยงาม

หารร่วมมาก n greatest common factor
คำอธิบาย: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี เช่น 7 เป็นตัวหารร่วมมากของ 14 และ 35
ความหมายเหมือนกับ: ตัวหารร่วมมาก , ห.ร.ม
คำตรงข้าม: คูณร่วมน้อย
ตัวอย่างประโยค: คุณครูกำลังสอนนักเรียนคิดเลขแบบหารร่วมมาก

ขอความร่วมมือ v ask for cooperation

ผู้เข้าร่วมประชุม n attendee at a meeting

รถร่วมบริการขนาดเล็ก n minibus

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น n JICA

โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล n integrated services digital network

กลุ่มตลาดร่วม n common market

การร่วมมือ n cooperation

ผู้ร่วมความคิด n ally
ความหมายเหมือนกับ: พวก , ภาคี , พันธมิตร , ผู้สนับสนุน
คำตรงข้าม: ศัตรู

รถร่วมบริการ n affiliated bus

เพื่อนร่วมสถาบัน n schoolmate

ผู้ร่วมทีม n staff
ความหมายเหมือนกับ: สมาชิก
คำตรงข้าม: หัวหน้าทีม

การร่วมแรงร่วมใจ n harmony
ความหมายเหมือนกับ: ความสามัคคี

สหายร่วมงาน n colleague
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อนผู้ร่วมงาน

เพื่อนผู้ร่วมงาน n colleague
ความหมายเหมือนกับ: สหายร่วมงาน

การร่วม n connection
ความหมายเหมือนกับ: การติดต่อ

การร่วมประเวณี n intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การร่วมเพศ , การเสพสังวาส , การร่วมรส

การร่วมเพศ n intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การร่วมประเวณี , การเสพสังวาส , การร่วมรส

การร่วมรส n intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การร่วมประเวณี , การร่วมเพศ , การเสพสังวาส

การร่วมประเพณี n sexual intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การเสพสังวาส , การร่วมรส , การร่วมรัก

การร่วมรส n sexual intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การเสพสังวาส , การร่วมประเพณี , การร่วมรัก

การร่วมรัก n sexual intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การเสพสังวาส , การร่วมประเพณี , การร่วมรส

กระทำการร่วมเพศ v rape
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมประเวณี , กระทำชำเรา

การร่วมใจ n cooperation
ความหมายเหมือนกับ: การร่วมมือ , การร่วมแรงร่วมใจ , การช่วยเหลือ

การร่วมมือ n cooperation
ความหมายเหมือนกับ: การร่วมใจ , การร่วมแรงร่วมใจ , การช่วยเหลือ

การร่วมแรงร่วมใจ n cooperation
ความหมายเหมือนกับ: การร่วมใจ , การร่วมมือ , การช่วยเหลือ

การร่วมประเวณี n intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การสู่สม , การได้เสีย , การร่วมรัก

การร่วมรัก n intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การสู่สม , การได้เสีย , การร่วมประเวณี

ความร่วมแรงร่วมใจ n cooperation
ความหมายเหมือนกับ: การช่วยกัน

การร่วมประเวณี n sexual intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การร่วมสังวาส

การร่วมสังวาส n sexual intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การร่วมประเวณี

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค n APEC

การร่วมเพศ n sexual relations
ความหมายเหมือนกับ: เซ็กซ์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top