ร่วม

ภาษาอังกฤษ


v join in
คำอธิบาย: มีส่วนรวมอยู่ด้วยกัน, มีส่วนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, มีส่วนรวมในที่แห่งเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: participate , associate with , be affiliated with , partake , have a portion of
ตัวอย่างประโยค: กองทัพอากาศสหรัฐได้ทำโครงการร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ราว 20 แห่ง
adv almost
คำอธิบาย: ล่วงไปมากจวนถึงที่หมาย, ล่วงไปมากจวนครบรอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: nearly , just about
ตัวอย่างประโยค: ผมทำงานที่นี่มาร่วมเดือนแล้ว