ร่มโพธิ์ร่มไทร

ภาษาอังกฤษ


n protector
คำอธิบาย: ผู้ที่ป้องกันความเดือดร้อน
ความหมายเหมือนกับ: ร่มเกล้า , ร่มเกศ
คำที่เกี่ยวข้อง: guardian