ร่มเงา

ภาษาอังกฤษ


n shade
คำอธิบาย: ส่วนที่มืดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะมีวัตถุบังแสง
ตัวอย่างประโยค: ต้นก้ามปูเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงา