ร่น

ภาษาอังกฤษ


v move back
คำอธิบาย: ขยับถอยให้ชิดเข้ามาหรือให้ห่างออกไป
คำที่เกี่ยวข้อง: move closer , retreat , curtail , shorten , recede
ตัวอย่างประโยค: เจือทองจำต้องร่นเนื้อที่ของห้องนี้เข้ามา เพราะมันติดรั้วบ้านเกินไป