รู้เรื่องราว

ภาษาอังกฤษ


v know
ความหมายเหมือนกับ: ทราบเรื่องราว
คำที่เกี่ยวข้อง: realize , understand
ตัวอย่างประโยค: ตัวเธอเองแทบไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวพ่อเลย