รู้เรื่อง

ภาษาอังกฤษ


v understand
ความหมายเหมือนกับ: เข้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: see , know
คำตรงข้าม: ไม่รู้เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: นักคอมพิวเตอร์มักพูดจากับคนที่อยู่นอกวงการไม่ค่อยจะรู้เรื่องกัน