รู้เท่าทัน

ภาษาอังกฤษ


v see through someone´s trick
คำอธิบาย: รู้เท่าและรู้ทัน
ความหมายเหมือนกับ: รู้ทัน
คำที่เกี่ยวข้อง: know someone´s trick
ตัวอย่างประโยค: วิชากฎหมายสอนให้คนเราฉลาด รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนทุจริตมิจฉาชีพทั้งหลาย