รู้อยู่แก่ใจ

ภาษาอังกฤษ


v realize
คำอธิบาย: ตระหนักดี
ความหมายเหมือนกับ: รู้แก่ใจ , รู้อยู่เต็มอก
คำที่เกี่ยวข้อง: aware of , know
ตัวอย่างประโยค: นายกฯ แต่งตั้งเขาให้ไปคุมทหารทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่า เขากับผู้นำทหารชุดปัจจุบันเป็นขมิ้นกับปูนกัน