รู้อยู่เต็มอก

ภาษาอังกฤษ


v know thoroughly
คำอธิบาย: รู้เรื่องอย่างถ้วนถี่, รู้โดยตลอด (แต่ไม่อาจพูด)
ความหมายเหมือนกับ: รู้อยู่เต็มใจ , รู้อยู่แก่ใจ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลตัดสินใจอนุญาตให้เขากลับประเทศทั้งๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่า เขาจะสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นมา