รู้สึกผิด

ภาษาอังกฤษ


v realize
ความหมายเหมือนกับ: สำนึกผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: be penitent , be remorseful , be regretful , feel repentant , be apologetic