รู้ว่า

ภาษาอังกฤษ


v know
ความหมายเหมือนกับ: มองออก
คำที่เกี่ยวข้อง: recognize , ascertain