รู้ว่า

ภาษาอังกฤษ


v know
ความหมายเหมือนกับ: มองออก
คำที่เกี่ยวข้อง: recognize , ascertain


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top