รู้ละเอียด

ภาษาอังกฤษ


v know thoroughly
คำที่เกี่ยวข้อง: see through , know the secret of (the case)