รู้ทันเหตุการณ์

ภาษาอังกฤษ


v penetrate
คำที่เกี่ยวข้อง: see through a trick , grasp , comprehend , suss out , work out
ตัวอย่างประโยค: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
v be aware of the facts
คำที่เกี่ยวข้อง: be cognizant of the facts
ตัวอย่างประโยค: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
v be aware of the facts
คำที่เกี่ยวข้อง: be cognizant of the facts
ตัวอย่างประโยค: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้