รู้ดำรู้แดง

ภาษาอังกฤษ


adv to the end
ความหมายเหมือนกับ: รู้ดีรู้ชั่ว