รู้ฉลาด

ภาษาอังกฤษ


v take advantage of
ความหมายเหมือนกับ: เอาเปรียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: exploit , be tricky