รู้จักมักจี่

ภาษาอังกฤษ


v be familiar with
คำอธิบาย: รู้จักสนิทสนม
ความหมายเหมือนกับ: รู้จักมักคุ้น , รู้จัก
คำที่เกี่ยวข้อง: have acquainted with , know (somebody) well