รู้จักคิด

ภาษาอังกฤษ


v think
ความหมายเหมือนกับ: มีเหตุผล
คำที่เกี่ยวข้อง: ponder , consider , judge , deem , reckon
คำตรงข้าม: สิ้นคิด
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ควรหัดให้เด็กรู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเอง