รู้จัก

ภาษาอังกฤษ


v know
คำที่เกี่ยวข้อง: be acquainted with , recognize , come across
ตัวอย่างประโยค: คุณยังไม่รู้จักเขาดีพอ