รู้กัน

ภาษาอังกฤษ


v conspire
คำอธิบาย: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
ความหมายเหมือนกับ: เป็นใจ , รู้เห็นเป็นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: connive , encourage , be an accomplice or accessory
ตัวอย่างประโยค: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ