รู้

ภาษาอังกฤษ


v know
คำอธิบาย: มีอยู่ในสมองเนื่องจากประสบการณ์หรือการเรียน
ความหมายเหมือนกับ: ทราบ , เข้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: understand , comprehend , realize , see
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าความเชื่อเช่นนั้นไร้สาระ