รูเยี่ยว

ภาษาอังกฤษ


n urethra
คำที่เกี่ยวข้อง: urinary organ , urinary passage