รูหู

ภาษาอังกฤษ


n auditory canal
คำที่เกี่ยวข้อง: external auditory canal
ตัวอย่างประโยค: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี