รูม่านตา

ภาษาอังกฤษ


n pupil
ตัวอย่างประโยค: การเพ่งสายตาในที่ที่มีแสงน้อย จะทำให้รูม่านตาขยายมากขึ้น เป็นเหตุให้เพลียสายตาได้