รูปโฉม

ภาษาอังกฤษ


n looks
ความหมายเหมือนกับ: รูปโฉมโนมพรรณ
คำที่เกี่ยวข้อง: appearance , aspect , mien , figure , form
ตัวอย่างประโยค: ขุนแผนมีรูปโฉมเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น