รูปโฉม

ภาษาอังกฤษ


n looks
ความหมายเหมือนกับ: รูปโฉมโนมพรรณ
คำที่เกี่ยวข้อง: appearance , aspect , mien , figure , form
ตัวอย่างประโยค: ขุนแผนมีรูปโฉมเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น

คำที่มี "รูปโฉม" ในคำ


รูปโฉมโนมพรรณ n looksค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top