รูปแบบ

ภาษาอังกฤษ


n format
ความหมายเหมือนกับ: แบบ , รูปร่าง , โครง , แบบอย่าง , ต้นแบบ
ตัวอย่างประโยค: วิธีการเก็บข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์นั้น จำเป็นต้องมีรูปแบบและระบบการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ