รูปเก้าเหลี่ยม

ภาษาอังกฤษ


n nonagon
ความหมายเหมือนกับ: ทรงเก้าเหลี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: enneagon