รูปหล่อ

ภาษาอังกฤษ


v be handsome
คำที่เกี่ยวข้อง: be gorgeous , be good-looking , be dishy , be elegant , be charming , be attractive
คำตรงข้าม: ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: น้องแดนเขารูปหล่อ
n bronze statue
คำอธิบาย: รูปที่หล่อขึ้น
หน่วยนับ: รูป
ตัวอย่างประโยค: หลวงพี่ก้มกราบ แล้วเงยหน้าขึ้นบอกกล่าวรูปหล่อครูบาศรีวิชัย
adj handsome
ความหมายเหมือนกับ: หล่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: gorgeous , good-looking , dishy , elegant , charming , attractive , comely
คำตรงข้าม: ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก