รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ภาษาอังกฤษ


n rhomboid
n parallelogram
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ตรงข้ามขนานกัน
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมด้านขนาน